Sådan virker et cirkulært polariseringsfilter


Et filter som alle fotografer bør have i fototasken, er det såkaldte cirkulære polariseringsfilter.

Det er muligt at gøre meget ved et foto i et fotoredigeringsprogram såsom Lightroom, men den effekt, som et cirkulært polariseringsfilter udøver, er svær at imitere digitalt.


Der findes to type polariseringsfilter - liniær og cirkulær. Normalt er det kun det cirkulære polariseringsfilter, der anvendes af fotografer, idet disse kan skrues på objektivet. Et cirkulært polariseringsfilter består af en fast del og roterende del. Den faste del tager det upolariserede lys og polariserer det linært, hvorefter den roterende del filtrerer det nu liniære polariseret lys til cirkulær polariseret lys. Dette sidste trin sikrer også, at autofokus og lysmåling fungerer korrekt, hvilket er den primære årsag til, at der hovedsaglig kun anvendes cirkulære polariseringsfiltre i forbindelse med digitale kameraer.

Et cirkulært polarisationsfilter udfører tre følgende funktioner:
  1. Gør himlen mørkere og vegation grønnere 
  2. Minimerer effekten af reflekser 
  3. Fjerner spejlninger - f.eks. i vandoverflader og glas
Jeg skal ikke komme ind på en yderligere tekniske beskrivelse, men henviser til denne Wikipedia artikel

Effekten er størst når billedet taget i en vinkel på 90 grader i forhold til solen. Dog vil der også være en mindre effekt, hvis der fotograferes i en vinkel på +/- 15-30 grader i forhold til den optimale vinkel.

Effekt 1:
Her er to billeder fotograferet i en vinkel på 90 grader til solen. Ved det første foto er det cirk.pol. filter sat til "Neutral" - altså i den stilling, hvor der er mindst effekt at se. Det andet foto viser den maksimale effekt af cirk.pol. filteret. 

D800, AF-S 24-70mm, 1/40 sek ved f/16, 0EV, ISO 100

D800, AF-S 24-70mm, 1/20 sek ved f/16, 0EV, ISO 100

Sikke en effekt! Jeg har ikke foretaget mig andet end at montere et cirk. pol. filter og finde det sted hvor effekten er største (ved at dreje på den rotébare del af filteret). Der er ikke foretaget nogen form for redigering i Lightroom - billederne er hentet direkte ind fra kameraet (D800). Som I kan se, så bliver himlen mere blå (mørkere), og skyerne mere hvide. Desuden fremtræder den grønne vegetation  mere "frisk" og grøn. Her er der ikke nogen reflekser der skal elimineres, så ovenstående effekt kunne jeg nok have frembragt i Lightroom. Men der er jo ikke nogen grund til det, hvis man kan opnå et perfekt resultat direkte i kameraet. 

Bemærk, at lukkehastigheden skiftede fra 1/40 til 1/20 sekund. Du skal derfor regne med, at den fulde effekt af et cirk. pol. filter vil betyde en reduktion i lyset svarende til 1-3 blændetrin. 
0