Jeg er fascineret af begrebet DoF (Depth of Field) - dybdeskarphed

1/500 sek ved f/5.6 - D800 med AF-S 60mm f/2.8 Micro

Jeg er fascineret af begrebet DoF (Depth of Field) - dybdeskarphed. Det er et kreativ readskab, som enhver fotograf skal beherske. Og med muligheden for at se sit foto på kameraets skærm, er der gode muligheder for at vurdere om man har opnået en optimal dybdeskarphed.

Men lad mig uddybe begrebet en anelse.

Dybdeskarphed er tæt forbundet med blændeværdien (aperture), som ofte ligestilles/sammenlignes med f-stop værdien. Blænden er konstrueret af et antal overlappende lameller (ofte 7 eller 9), der udgør et hul, som kan udvides og sammentrækkes. Størrelsen på blænden (hullet) kontrollerer hvor meget lys, der passerer igennem objektivet og rammer kameraets sensor. Størrelsen på blænden beskrives som en f-værdi, der står nederst i kameraets søger. I gamle dage havde objektivet en ring med f-stop værdier på, hvorfor udtrykket f-stop og blændeværdi oftes blandes sammen. Lad os benytte udtrykket blændeværdi, da et "stop" kan opnåes på andre måder end blot via blænden.

Nå - tilbage til "tommelfinger reglen". Jo større mængden lys, som blændeåbningen lader komme igennem, jo smallere er dybdeskarpheden - og omvendt.

Sneglen på billedet er ikke større end 3 mm, og jeg er meget tæt på med mit AF-S 60mm f/2.8G Micro objektiv. Hvis du betragter billedet meget nøje, fremgår det, at fokusplanet (se senere) ligger lige foran sneglen og den første 1/3 af sneglen. Det er meget afgørende for dette motiv, hvor fokusplanet placeres. Hvis den yderste spids på sneglen var ude af fokus, ville det ødelægge billedet. Jeg valgte en blænde f/5.6. Havde jeg valgt en blænde f/2.8, som objektivet kan levere, så ville fokusplanet ikke være "bredt" nok - måske kun 0.5mm. Havde jeg valgt en større blænde - f.eks. f/32 - ville for meget at sneglen, forgrunden og baggrunden komme i fokus og "forstyrre" helhedsindtrykket. Dermed kan "tommelfinger reglen" udtrykkes som følgende:

Stor blændeåbning = lille f-stop (f/1.8) = lille dybdeskarphed
Lille blændeåbning = stor f-stop (f/32) = stor dybdeskarphed

Forstil dig hvor svært det var for mange år siden, da vi fotograferede med film, og ikke kunne se resultatet før filmen var fremkaldt. Da var det ofte nødvendigt at skyde mange billeder af samme motiv på forskellige blændeværdier, for at være sikker på at få "det gode foto".

Fokusplanet er den del af dit foto, som er i fokus. Tommelfingerreglen her er, at når du har fastlagt dit fokuspunkt og stillet skarpt, så vil 1/3 af fokusplanet ligge foran fokuspunktet og 2/3 af fokusplanet ligge bag fokuspunktet.
0