Se her!Fotobøger er en perfekt julegave! Min dejlige hustru sørgede for, at gaven fra min hund Lucca til mig var fotobogen "Se her! - Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere" skrevet af Rudi Hass.
 Jeg vil ikke tøve med at kalde dette mesterværk! Hele 500 sider (A4-format - så det er en tung sag) med værdifuld viden for de der interesseret sig for billedkomposition - og det burde vi alle gøre.

Jeg læste 50 sider juleaften (og nat), og lærte allerede her en frygtelig masse om billedkomposition, som helt givet vil påvirke den måde jeg skaber min egne billeder på i fremtiden.

Rudi Hass er ikke "Hr. Hvem som helst", men en meget velkendte og søgt faglærer fra Fotograf Skolen i Randers, Århus og Viborg. Bogen er udgivet med støtte fra Dansk Fotografisk Forening, hvor I også kan læse mere om bogen samt se nogle sideopslag.

Og det er jo ekstra interessant, at bogen bygger på teorier udviklet af den amerikanske fotograf med det danske navn William Mortensen, der var søn af to danskere, der immigrerede fra København i 1883.

På bagsiden står følgende tekst:

Nogle billeder virker, andre, og det er de fleste, gør det ikke. Vi passerer dagligt forbi et væld af billeder uden at sanse dem. Og så står vi pludselig over for et billede, der kalder på vores opmærksomhed. Vi betragter det nærmere og har måske svært ved at slippe dets tag i os. Vi vinder muligvis endda tilbage til det for at udforske det nærmere. Vi huser det!
Hvad er det for egenskaber, der får et billede til at virke?
Denne bog giver dig svaret! Med udgangspunkt i teorier, udviklet og forfattet af den califoniske fotograf, William Mortensen, supplerer bogens forfatter, Rudi Hass, med en omfattende beskrivelse af billedkompositionens mysterier. Læseren præsenteres for en formel for billedsucces, visuelle designelementer og designprincipper, såvel som et essay om fotografi og kreativitet. Et helt kapitel er helliget William Mortensens erfaringer med mennesket i billedet.
For første gang i Skandinavien udgives der med denne bog et værk om billedkomposition, som ikke blot henvender sig til fotografer, men som har budskaber til alle kreative ydere og nydere af billedet.

ISBN: 978-87-92750-06-8
1