AF-punkt af krydstypen

Alle Nikon kameraer har en søger hvori du kan se et antal fokuspunkter. Disse kaldes for AF-punkter, hvor AF står for AutoFocus. Arbejder du i AUTO tilstand, så er det kameraet der vælger fokuspunkt. Arbejder du i A, S, P eller M tilstand, så kan du selv vælge hvilket AF-punkt du anvender til at indstille fokus på motivet. Det valgte AF-punkter lyser op i rødt, og du kan vælge et AF-punkt aktivt ved at benytte multivælgeren på bagsiden af kameraet.

Kameraet anvender et AF-modul med betegnelsen Multi CAM efterfulgte af et nummer og en formatangivelse. Her ser du Multi CAM 3500FX modulet, der sidder i det nye Nikon D4 og Nikon D800/E.


Afhængig af dette modul har kameraet et antal AF-punkter og af disse et antal AF-punkter af den såkaldte "krydstype". Når et kamera skal stille skarpt/opnå fokus, så søger AF-modulet - via det valgte AF-punkt efter kontraster i mellem lys og mørke. Hvis området under AF-punktet er uden kontrast - f.eks en hvid væg, så har kameraet svært ved at stille skarpt. Så bliver man enten nødt til at vælge et andet AF-punkt eller flytte det valgte AF-punkt til et område i samme plan, hvor der er kontraster. Det er også muligt at skifte til LiveView tilstand (afhængig af Nikon model) og stille skarpt manuelt.
AF-modulet er vild med lodrette og vandrette linier i motivet, da disse altid tilbyder god kontrast. Og her kommer fordelen ved et AF-punkt af krydstypen, da dette AF-punkt kan finde fokus på både vandrette og lodrette linier. Alle andre AF-punkter kan kun finde fokus på vandrette linier. Så derfor opnår man hurtigere fokus, hvis flere af AF-punkterne er af krydstypen.

Her er en oversigt over antallet af AF-punkter og antallet af krydstypen per model:


Heraf fremgår det, at de professionelle Nikon kameraer har 51 AF-punkter hvoraf 15 er af krydstypen. for at komplicere tingene yderligere, så har kameraet nemmere ved at finde fokus ved en stor blænde (der jo giver mere lys til motivet og dermed flere muligheder for kontrast). For de fleste Nikon modeller går denne grænse ved f/5.6 eller hurtigere (f.eks. f/2.8). Dermed ikke sagt, at kameraet ikke opnå fokus ved en langsommere blænde (f.eks. f/8), men kameraet har sværere ved det og vil begynde at "hunte" fokus, dvs. søge efter fokus uden at kunne fastlåse fokus (indikeret ved en konstant lysende grøn prik nederst i søgeren). De nyeste professionelle Nikon modeller - D4 og D800 - har fået øget denne grænse til f/8 i 11 af de 51 AF-punkter. Dette er især praktisk, hvis man som professionel fotograf fotograferer med teleobjektiv og telekonvertere!

Den sidste faktor der har betydning for AF-præcisionen, er AF-måleområdet, der udtrykkes i antal EV'er, hvor EV står for EksponeringsVærdi. EV udtrykker forholdet mellem lukkerhastighed og blænde. Det er et kompliceret område, men et EV på -2 ved f/8 betyder en lukkehastighed på 4 minutter. Et EV på +19 ved f/8 betyder en lukkehastighed på 1/8000 sekund (målt ved ISO 100). En anden måde at sige dette på er, at hvis kameraet skal bruge 4 minutter til at eksponere billedet, så er motivet meget mørkt og faktisk er -2EV tæt på den fysiske grænse for hvad det menneskelige øje kan se gennem en optisk søger. På Nikon D4 og Nikon D800 er denne nedre grænse flyttet fra -1EV til -2EV, hvilket er en markant forøgelse.

TIPS: Det centrale AF-punkt er altid af krydstypen og dermed det mest følsomme. Så hvis du har et Nikon kamera med 11 AF-punkter hvoraf det centrale er af krydstypen, så er det en god idé at fokusere via det centrale AF-punkt, trykke udløserknappen halvt ned, komponere billedet og trykke udløserknappen helt ned. Blot skal du sikre dig, at motivet fortsat er i samme afstand til kameraet.

0