Tethered fotografering

Med Lightroom 4.2 Release Candidate er det nu muligt for fotografer med D4, D800E og D800 at foretage tethered fotografering.

Tethered fotografering betyder, at kameraet er tilsluttet en computer via det medfølgende USB-kabel. Fotos vises så direkte i Lightroom efter optagelsen. Specielt i studiemiljøer er dette en god måde at vurdere fotos på, idet den større skærm giver bedre mulighed for at vurdere fotoet. Det er også muligt at vælge presets og udløse kameraet direkte fra Lightroom.Her har jeg fotograferet en del af mit bord og på to af billederne valgt en preset. Billedet hentes hurtigt ind i LR, men det tager yderligere 15 sekunder før det valgte preset implementeres på billedet!
0