Hvad bruger man AE-L/AF-L knappen til?

Alle Nikon kameraer er udstyret med en AE-L/AF-L knap (også kaldet en "Fokuslås" selvom den også kan låse Eksponeringen) - her vist på en D3200. Det er dog de færreste der anvender den, hvilket er ærgerligt, da det er en nyttig knap i mange situationer.

AE-L står Auto Exposure-Lock og AF-L står for Auto Focus-Lock. Det betyder, at når du trykker på denne knap, så låses både eksponerings- og fokus værdien, hvorefter du kan ændre på kompositionen. I menuen kan du desuden konfigurere denne knap til kun at låse een af disse værdier - typisk eksponeringsværdien - mere om det senere i artiklen.


Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering, hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i det valgte fokuspunkt i den endelige komposition. Fokuslås er mest effektiv, når der vælges en anden indstilling en autopunkts-AF for indstilling af AF-metode.

Forestil dig, at du skal fotografere en person, men du ønsker en anden billedkomposition end den du kan opnå via det fokuspunkt du har anvendt i søgeren. Ved at stille skarpt på modellen, trykke udløserknappen halvt ned til der er opnået fokus (fokusindikatoren lyser konstant i søgeren) og samtidig med at du holder udløserknappen halvt nede, så trykker du på AE-L/AF-L knappen, hvorefter både fokus og eksponering låses (ikonet AE-L vises i søgeren). Fokus forbliver låst, mens der trykkes på AE-L/AF-L knappen, selv hvis du senere fjerner fingeren fra udløserknappen!
Nu kan du komponere på ny og tage dit billed. Fokus forbliver låst mellem billederne, hvis du holder AE-L/AF-L knappen trykket ind, hvilket giver dig mulighed for at at tage mange billeder i træk med samme fokusindstilling. Dog må du ikke ændre på afstanden mellem kamera og motiv, mens Fokuslås anvendes. Bevæger motivet sig, så skal du fokusere igen ved den nye afstand.

At låse fokus er især nyttigt hvis du skal tage et foto indendørs i vanskelige lysforhold. På "entry" kameraer såsom D3100 og D3200, der har få fokuspunkter i søgeren og hvor kun center fokuspunktet er af "krydsfokus" typen (det vil jeg forklare i et andet indlæg), så opnås den bedste eksponering og fokus ved at benytte center fokuspunktet. Men det er ikke sikkert, at du ønsker denne komposition, så ved at trykke Fokuslås knappen ind når du fokusere med center fokuspunktet, kan du ændre kompositionen uden at kameraet så atter forsøger at opnår fokus, når du trykker udløserknappen ned.

Fokuslås kan også anvendes til at låse eksponeringsværdien når du vil fotografere flere billeder for at sætte dem sammen i et panorama foto. Her er det meget vigtigt, at hvert billed er taget med den samme eksponeringsværdi. Det betyder også, at uanset om du har kameraet indstillet i A, S eller P program eller anvender et af de indbyggede motivprogrammer, så kan du tvinge kameraet til at arbejde ved en eksponeringsværdi du og ikke kameraet vælger.

Du vil typisk se en menu som denne på "entry" kameraer såsom D3100 og D3200. Hos de mere avancerede kameraer kan AE-L/AF-L knappen programmeres til langt flere funktioner - ofte i kombination med andre knapper. Nedenfor har jeg beskrevet nogle af de funktioner, der kan forekomme i menuen:


  • AE/AF lock – dette et standard indstillingen for Fokuslås knappen. Låser både eksponering og fokus (dvs. lukkehastighed, blænde, ISO og fokus). Denne funktion er kun aktiv, når du holder knappen nedtrykket. Når du slipper knappen ophører funktionen.
  • AE lock only – låser kun eksponeringen, så kameraet vil forsøge at stille skarpt (fokusere), hvis du komponere billedet på ny. Denne funktion er kun aktiv, når du holder knappen nedtrykket.
  • AE lock (Reset on release) – Eksponeringen låses, når du trykker på Fokuslås knappen og forbliver låst indtil du tager billedet, selv om du ikke længere holder Fokuslås knappen nede.
  • AE lock (Hold) – Eksponeringen låses, når du trykker på Fokuslås knappen og eksponeringen forbliver låst, selvom du tager flere billeder. Låsen ophører automatisk hvis kameraet har været inaktiv i en periode (som indstilles i menuen "Auto meter-off delay"), eller annulleres ved at trykke på Fokuslås knappen igen.
  • AF lock only – her er det kun fokus der låses, når Fokuslås knappen trykkes og holdes inde. Funktionen ophører så snart du ikke længere holder knappen inde. (AE-L ikonet vises ikke i søgeren)
  • AF-ON - Kameraer der ikke er udstyret med en AF-ON knap ved siden af AF-L/AF-E knappen, som f.eks. D3100/D3200, kan ligeledes programmere AF-L/AE-F knappen til at fungere som AF-ON knap.
AF-ON knappen fokuserer som udløserknappen, men du undgår at skulle trykke udløserknappen halvt ned for at opnå fokus. Det vil sige, at du fokuserer ved at trykke på AF-ON knappen og tager billedet ved at trykke på udløser knappen. Det er faktisk en mere intuitiv fokus/optag proces og mange professionelle benytter sig af dette.
0