Problemer hos D4 og D800

Efter at D4 og D800 er begyndt at komme på arbejde hos fotografer, er følgende to problemer blevet rapporteret:

  1. Kameraet låser og selv når kameraet slukkes (Off), er der fortsat driftdata i det øverste display. Problemet løses først når batteriet fjernes og isættes igen.
  2. Søgeren er ude af fokus, og det skyldes ikke en forkert indstilling af dioptrien. 
Her er den officielle udtalelse fra Nikon på det første problem:
"Nikon has received reports of a small number of D4/D800 users who are experiencing 'locking up' issues, where the camera becomes unresponsive until the battery is removed and reinserted. Nikon is investigating a permanent solution to this issue and will update users accordingly. To immediately resolve this issue, users can turn off both the 'Highlights' and 'RGB Histogram' display options in the 'Playback Display Options' sub-menu found in the 'Playback' menu. Nikon apologizes for any inconvenience this may have caused users."
Jeg antager, at det første problem løses med en opdatering af firmware, hvorimod det andet problem kræver en reparation. Hvor mange enheder (batch og serienummer) der er berørt af dette, er endnu ikke kommunikeret.
0