Nikon D800 og D4 søgeren


Søgeren er det første interface, vi som fotografer benytter os af, når pletskuddet skal i kassen. Men de af os der er vokset op med DX-format kameraer, har vænnet sig til et begrænset "udsyn" på grund af sensoren's beskæringsfaktor på 1.5x (crop factor). Hvis du har adgang til et ældre analogt spejlreflekskamera og ser igennem søgeren, så er denne bare større og lysere. Dette gælder også for Nikon D700, D800, D3 og D4, der er FX-format kameraer med en søger, der afspejler en fuldformat sensor på 36x24mm (det gamle negativ/dias format).

Når man læser data om søgeren på Nikon D800 og D4, så fremhæves følgende:


Nikon D800 og D4 har altså identisk søger på nær een ekstra millimeter ved øjepunktet.

Men hvad betyder disse begreber egentlig?

Dækning: Med en dækning på 100% viser søgeren hele billedet, som det efterfølgende lagres på hukommelseskortet. Større er bedre, men som nedenstående beregning viser, så er dette relativt. F.eks har Nikon D700 og Nikon D3100 en søgerdækning på 95%, hvor mit Nikon D300 har en søgerdækning på 100%. Søgerdækningen er et resultat af størrelsen på sensoren i forhold til størrelsen på kamerahuset. Da Nikon D300 har et pro kamerahus, men "kun" en DX-sensor, så opnås en søgerdækning på 100%. Da Nikon D700 har en større FX-sensor, og der ikke er den store forskel i størrelsen på et Nikon D700 og Nikon D300 hus, så reduceres søger dækningen til 95%. Nikon D700 og Nikon D3100 ejere ser dermed kun 95% af det foto, der lagres på hukommelseskortet. Søgeren foretager altså en visuel beskæring. Nikon D800 er 4.5 millimeter højere end Nikon D700, hvilket gør, at søgerdækningen nu kan udvides fra 95% til 100%.

Her er vist to eksempler på hvordan den faktiske søger dækning i kvadrat millimeter beregnes:

D700: 36.0 x 23.-9 mm sensor, Søger 95% horisontal/vertikal, Forstørrelse 0.72x
Søger areal: (36.0 x 0.72) x (23.9 x 0.72) x (0.95 x 0.95) = 401.47 kvadrat mm


D300: 23.6 x 15.8 mm sensor, Søger 100% horisontal/vertikal, Forstørrelse 0.94x
Søger areal: (23.6 x 0.94) x (15.8 x 0.94) = 329.37 kvadrat mm


Tips: LCD skærmen viser 100% af det sensoren har registreret. LCD skærmen er altså velegnet til at vurdere kompositionen, men er generelt ikke velegnet til at vurdere korrekt eksponering. Her er det bedre at anvende histogrammet - det bliver et tema i et kommende indlæg.

Forstørrelse: Denne faktor udtrykker hvor stort det du ser igennem søgeren er i absolut forstand i forhold til virkeligheden. En forstørrelsesfaktor på 1.0x svarer til hvad du ser uden kamera. En forstørrelsesfaktor på 0.7x betyder, at kameraet's søger reducerer det du ser igennem søgeren med 30% - ikke i dækning men i størrelse. Mit Nikon D300 har en forstørrelsesfaktor på 0.94x og et Nikon D3100 har en forstørrelsesfaktor på 0.80x. Typisk har DX-format kameraer en større forstørrelsesfaktor end FX-kameraer, hvilket hænger sammen med størrelsen på sensor, pentagonalen samt kamerahusets

Øjepunkt: Det udtrykker en afstand i mm fra dit øje til det lille glasvindue, du ser igennem for at se søgeren, og fortsat kan se alt hvad søgeren viser. På et Nikon D800 kan du holde øjet 17mm fra glasvinduet, og fortsat se alt hvad søgeren viser. Flytter du øjet længere væk, så foretager rammen omkring glasvinduet en beskæring af det du ser igennem søgeren. Dette er relevant for folk der bærer briller. De fleste kameraer har ligeledes mulighed for at foretage en dioptri justering af søgeren. Dermed kan søgeren indstilles til en anden styrke svarende til hvad briller eller linser gør. På Nikon D800 og D4 er dioptri justeringen angivet til intervallet -3 til +1. Generelt har de dyrere Nikon kameraer et større diotri interval (Nikon D800/D4: -3 til +1 modsat Nikon D3100: -1.7 til +0.5).

Beskæring: Udtrykker evnen til at maske noget af søgeren af, så der kun vises et relevant område. Hvis man f.eks monterer et DX-objektiv på et D800, så vil søgeren vise en mørk maske, så kun det område objektivet kan fotografere og dermed sende videre til den større FX-sensor, vises. Beskæringen på 1.2x refererer til et Canon format og beskæringen på 5:4 refererer til et anerkendt professionelt format.

Prisme: De professionelle Nikon kameraer er udstyret med en såkaldt Penta Prisme (Pentagonal er formen på prismen), der er et smukt formet stykke glas, der sidder i øjenhøjde lige efter søgeren, og hvis primære formål er at rette billedet i søgeren, så det ikke vises på hovedet og spejlvendt.
Den bedste optiske kvalitet og de bedste lysforhold i søgeren opnåes med en penta prisme. Øvrige Nikon kameraer er udstyret med et Penta Spejl, hvor den del af kabinettet, der normalt indeholder en penta prisme, nu i stedet er beklædt med glas på siderne.
  
Her ses et Penta Prisme samt hvor stort et område i kabinettet dette optager

Dette indlæg vil jeg senere kopiere over i "Nikon Teknologi" sektionen.
0