LR4 grundliggende workflow

Under menupunktet "Lightroom Tips" har jeg i Tip #6 beskrevet mit grundliggende workflow i Lightroom 4.
0