GP-1 mini test

Jeg kunne ikke dy mig for at foretage en lille test af GPS-enheden GP-1. Udpakningen og monteringen foregik helt uden problemer. Brugsvejledningen fylder mest i kassen og omfatter også 23 sprog. Det danske afsnit dækker 15 sider, men reelt skal du kun læse 3-4 sider.
GP-1 enheden monteres i hot shue på kameraet og forbindes med et kabel direkte til kameraet. To kabel-typer medfølger - GP1-CA10 kabel til 10-polede multistik, som sidder på D3-serien, D700, D300-serien, D2-serien og D200 og GP1-CA90 kabel til tilbehørsstikket på D90 og D5000.

GP-1 GPS enheden får strøm direkte fra kameraet. Straks efter at du tænder for dit kamera, så begynder GP-1 enheden at lede efter satelitter. En lysdiode direkte på GP-1 enheden indikerer om der er fundet satelitter og hvor stærkt signalet er. Et ikon i top-displayet på kameraet indikerer, at der er tilsluttet en GPS-enhed. Hvis du skal anvende hot shue til en flash, så medfølger der en smart ligge anordning, der gør det muligt at montere GP-1 enheden på kameraremmen.

Når et foto er taget, så vises GPS-data direkte på skærmen som en ny side til de sædvanlige billedinformationssider (histogram etc.) GPS-data kan også findes ved at gå direkte til GPS-menuen i "SETUP MENU" / "Position". Her vises "Latitude", "Longitude", "Altitude", "Heading" og "Dato/tidspunkt".Nu er det kun et hurtigt snapshot jeg tog udenfor, så I skal ikke bedømme fotoets kvalitet :-) Der er anvendt ISO 3200 og et 50 mm f/1.4 optik. Her er fotoet efter import i Lightroom 3.


Nederst i højre hjørne kan I aflæse GPS-data. Herefter henter jeg fotoet ind i iPhoto på min Mac og kan nu konstatere, at fotoet er "placeret" geografisk korrekt i min indkørsel, hvor fotoet blev taget.Jeg vil skyde på, at placering er ca. 1-2 meter fra det sted hvor jeg faktisk stod.

Når nu jeg har et foto taget ved ISO 3200 og dermed med en del støj, så lad mig vise en af de stærke støjelimineringsegenskaber ved LR3. Det drejer som om den såkaldte farvestøj. I ovenstående foto vises den digitale farvestøj som mange blå pletter (tryk på fotoet for at se en større version):


Under "Noise Reduction" i LR3 justeres "Color" knappen helt til højre, og dermed elimineres næsten alle af de blå pletter (tryk på fotoet for at se en større version).


Herefter kan vi fortsætte med "Luminance" støjreduktion og en beskæring.

Det færdige foto :-)


Share |
0