Få styr på Autofocus


Autofocus bruger vi alle 99% af tiden, så det er jo vigtigt, at autofokuseringen fungerer efter hensigten. Langt de fleste anvender også udelukkende udløserknappen til at aktivere autofokus (ved at trykke halvt ned på udløserknappen), men langt færre tænker på, at der findes to Autofocus tilstande - AF-S og AF-C, hvor det er vigtigt at anvende den rigtige autofokus indstilling for at øge sandsynligheden for et skarpt foto.

Dette har jeg skrevet om i mit TIPS nr. 10, som du finder i Nikon TIPS-sektionen på denne blog.


Share
0