Mange gode tips på DTown TV

Jeg er begyndt at se alle DTown TV episoder. Allerede i den første udsendelse fik jeg to gode tips som jeg ikke kendte til, men som vil lette min arbejde med kameraet:

Tips 1:
En hurtig metode til at sætte hvidbalancen:
Sæt dit kamera i LV-mode (ikke alle har LV-mode, men D90, D300, D700 har). D90 har en LV-knap bag bagsiden og de øvrige har LV-mode som et punkt på kommandohjulet på toppen af kameraet (se foto).

Vælg LV og tryk på udløseren. Herefter skal bu blot se på billedet og dreje på det bagerste kommandohjul, hvorefter billedet skifter karakter alt efter hvilken hvidbalance du vælger. Dette er meget handy når man fotograferer i kunstig lys!

Tips 2 (D300):
Når man skal gennemse sine foto mens de fortsat er på hukommelseskortet, så trykker vi normalt på "Gennemsyn knappen" og herefter på venstre eller højre side af den runde kommandoskive på bagsiden af kameraet.Men hvis man går til "Custom Setting Menu" (Blyanten) og herefter til f "Controls", trykker OK og går til f7 "Customize command dials", hvorefter punktet "Menu and playback" sættes til "ON". Herefter kan du anvende kommandohjulet bagerst på kameraet til at dreje hurtigt igennem dine foto.

0