Introduktionskursus til dit Nikon kamera

Nikon School er navnet på Nikons kurser for enhver, der vil forstå sit Nikon-kamera bedre, og som vil blive en bedre fotograf. Jeg deltog i onsdags på "Nikon School Intro for D-SLR" kurset, hvor vi blev introduceret til alle de grundliggende egenskaber omkring et digital spejlreflekskamera.

Der var omkring 70 deltagere i det store og moderne auditorium ude på IT-Universitetet og dermed et ganske flot fremmøde. Kurset er gratis, idet det er en del af den pris du betaler for dit nye Nikon kamera. En rigtig god idé fra Nikon Danmark's side, der hjælper dig hurtigt i gang med de mange nye muligheder et D-SLR kamera kan

Instruktøren er Vagn Ebbe Kier, som ikke er ansat af Nikon, men arbejder som fotograf - selvfølgelig med Nikon udstyr. Vagn gjorde det rigtig godt og tog sig også tid til at svare på de mange spørgsmål, der kom fra salen uden at det på nogen måde ødelagde rytmen i præsentationen. Læs mere om Vagn her.

Her er en gennemgang af hvad Vagn talte om i løbet af de lidt over 2 timer kurset varede:

Først fulgte en historisk introduktion til Nikon, spejlreklekskameraet (SLR) og digital spejlreflekskameraet (D-SLR). Herefter fulgte en løs introduktion til grundliggende fotograferingsteknik med en gennemgang af termer og teknologi, brug af kameraet samt tips og triks.

Vagn fortsatte med at forklare mulighederne bag udløserknappen (når du holder udløserknappen halvt nede, så låses afstands- og lysmålingen) og tilstandshjulet (det runde hjul på toppen af kameraet).

De fleste betjeningsdemonstrationer blev foretaget med udgangspunkt i D40, D60, D80 og D90. En sjælden gang blev der også refereret til D200/D300.

Flere gange undervejs nævner Vagn små detaljer, der viser, at han arbejder som fotograf. Bl.a., at der til ethvert Nikon kamera medfølger en lille dækplade, der kan sættes foran søgeren, så lyset ikke falder ind via søgeren når kameraet står monteret på et stativ.

Så skulle der lige langes nogle imponerende talværdier over podiet, idet vi får at vide, at et digital foto idag indeholder informationer svarende til 100.000 tekstsider i A4-format. Det er da imponerende!

En anden nyttig information var, at kameraet ikke nødvendigvis slette et foto når man trykker på "skraldespandssymbolet" bag på kameraet. Når man køber nogle af de gode hukommelseskort - f.eks. fra Sandisk, så følger der en lille cd-Disk med, hvorpå der ligger et program "ResquePro", der kan hjælpe med at finde et slettet foto på hukommelseskortet! Det skulle jeg have vidst her forleden, hvor jeg slettede over 40 foto fra en dejlig dag på havet i en skøn sejlbåd. Surt.
Nu har jeg lært at tage en back-up parallelt med at billederne hentes fra kamera til harddisken. Og jeg lader ikke programmet sletter billederne på kameratet efter at de er hentet til harddisken. Så har jeg 3 kopier placeret på 3 forskellige lagringsenheder. Det er en god idé!!

Tilbage til kurset. Så gennemgik Vagn alle knapperne på et Nikon kamera og kom herunder ind på begreber som eksponering, blænde, lukkehastigheder og ISO.
Herefter blev alle de forud definerede "optageindstillinger" / motivprogrammer gennemgået (f.eks. "P" betyder, at ISO er som instillet i kamera og flash udløses ikke automatisk. Ellers lig "Auto"/"A"). Ikke så interessant for D200 og D300 ejere, da disse motiveprogrammer ikke findes på deres kamera.

Så blev det tur til at forklare sammenhænget mellem billed(fil) størrelse og kvalitet. På storskærmen (som der var hele to af) vises en matriks hvor y-aksen viser "jpeg basic, normal og fine" og x-aksen "small, medium og large". Dette giver 9kombinationer. Men Vagns anbefaling var, at vælge den kombination der fylder mest, da der idag ikke er pladsproblemer på hukommelseskortene og det altid er nemmere af fjerne noget fra et foto end at tilføje noget der ikke er der (antal pixel).

Et meget vigtigt område at forstå som fotograf er lysmåling. Igen skulle vi lige imponeres med nogle flotte statistikker. Anvendes "Matrix" lysmåling, så dykker kameraet ned i en intern fotodatabase med 20.000 billeder, som kamaeraets processor kan søge igennem på 1/1000 sekund. Baseret på hvad kameraet "ser" igennem søgeren og en søgning igennem disse 20.000 reference foto, bestemmes hvilken lysmåling der passer bedst. Dette er en gennemsnitsmetode, som fungerer godt i rigtig mange situationer. Mere præcist er det at anvende "Center Weighted" og "Spot" lysmåling, som efterfølgende blev gennemgået. Igen kom der et lille tips, som jeg ikke kendte til. Når du anvender "CenterWeighted" og "Spot" måling, så find om muligt et gråt punkt i dit motiv og foretag lysmålingen der. Dette vil resultere i en bedre farvegengivelse (svarende til at man definerer "sort", "hvidt" og "gråt" punkt i Photoshop efterbehandlingen).

Eksponeringskompensation (+/- knappen) er en knap som de fleste nybegyndere ikke forstår og undgår. Men Vagn gav en letforståelig forklaring fulgt op med mange foto eksempler, der klart viste effekten af at anvende denne lille magiske knap.

En anden knap, der ofte bliver "overset" af selv øvede fotografer, er den hvormed man kan justerer flashstyrken (sidder ofte på venstre side af den indbyggede flash) - både på den interne flash og en ekstern flash. Dette er især praktisk hvis man sidder tæt på sit motiv i et mørkt lokale og vil undgå at f.eks. et ansigt oplyses for kraftigt af det normale og skarpe (blå) flashlys.

Herefter blev kombinationen af brændvidde og afstand illustreret ved flere en foto serie, hvor baggrunden ændrer karakter og bliver mere utydelig efterhånden som man går op i brændvidde og flytter sig bagud i forhold til motivet, for at holde motivet konstant i søgeren (det skal ses - lidt svært at forklare :-) ).

En meget nyttigt gennemgang af begrebet "Hvidbalance" øgede forståelsen for effekten af forskellige lyskilder på motivet.

Så fulgte den evige diskussion mellem filformatet - JPEG og RAW (NEF). Igen viste Vagn sin praktiske kunnen som fotograf ved at tale om hvornår han selv anvender RAW og JPEG på jobs og hvilken fordele hvert filformat har. Super!

Så var det tid til at dykke ind i den ofte noget skræmmende menustruktur, hvor de mange muligheder kan virke uoverskuelige for selv øvede fotografer. Selvfølgelig var der ikke tid til at gennemgå alle menuerne, men et par af de vigtigste blev nævnt. Ønsker man en grundig gennemgang af menuer så er det muligt at tilmelde sig mere avancerede kurser (de er dog ikke gratis).

Der er flere måder at lade et kamera fokusere på - udover manuel og automatisk. Disse blev gennemgået - herunder "lås af fokuspunkt", AF-S, AF-C og AF-A.

Så skulle vi lige en tur over flash begreberne igen. Når man har anskaffet sig et Nikon kamera, så bør det næste tilbehørsprodukt være en flash. Her fik Nikon's mindste flash - SB400 - rosende ord med på vejen. Den indbyggede flash i kameraet kan oplyse en afstand på 6 meter, hvor SB-400 kan oplyse 12 meter. Desuden blev de vanskelige flash programmer "Slow" og "Rear" gennemgået- igen med gode foto eksempler. Virkelig interessant.

Hvad anvender man et "histogram" til? Det vises bag på skræmen, når man flytter pilene op eller ned på navigationshjulet. Et histogram viser spredningen af farvenuancerne i fotoet og går fra "sort" til højre i diagramet - over alle farverne - til "hvidt" helt ude til venstre i histogrammet. Histogrammet er desuden opdelt af tre lodrette røde streger - een i centrum og to andre til højre og venstre for centrum. Det er nemlig denne højre/venstre fordeling af kurven man skal fokusere på, idet kurven helst skal ligge indenfor disse tre streger. Befinder kurven sig for langt ud til højre er visse områder af fotoet underbelyst - befinder kurven sig for langt ud til venstre er fotoet overbelyst i visse områder. Højden på kurven spiller ingen rolle!

Begreberne "VR" - vibrationsreduktion indbygget i visse objektiver blev forklaret.
Desuden blev der gjort reklame for Nikon's gratis fotohåndteringsprogram - ViewNX samt købeprogrammet - CaptureNX, hvorman kan foretage avancerede fotoredigering.

Til slut blev de editeringsmuligheder, der er indbygget i kameraet, berørt - specielt effekten "D-lighting", der kan lysne et motivet taget i modlys.

Kurset blev afsluttet med henvisninger til diverse Nikon hjemmesider og on-line kurser samt lidt reklame for nogle udemærkede fotobøger. Desværre blev der ikke henvist til min blog, men det kommer måske en dag :-)

0