Vignettering


Fagudtrykket "vignettering" dækker over fire former for vignettering: 1) Mekanisk-, 2) Optisk-, 3) Naturlig- og 4) Pixel-vignettering (som udelukkende forekommer ved digital fotografering).
Vignettering er en optisk fejl, der betyder, at lyset aftager i intensitet fra centrum af fotoet mod hjørnerne. Igen hænger pris og ydelse sammen. På billige objektiver er denne fejl meget udpræget - på meget dyre objektiver er den næsten elimineret. Er mest fremtrædende på vidvinkel objektiver. Visuelt ser det ud som de fire hjørner på fotoet er mørkere end resten af fotoet. Objektivets optik lader sinpelthen mere lys passere i centrum af optikken end i yderkanten. Dermed er fejlen også mere tydelig, når man har valgt en fuld blændeåbning (lav f-værdi). Ofte kan fejlen elimineres ved at vælge en lavere blænde (højere f-værdi).
Vignettering kan rettes i både RAW-konverteringen og i billedbehandlingsprogrammet.
Vignettering er ikke altid af det onde og kan anvendes bevist som en forstærkende effekt på f.eks. portrætter, hvor man ønsker at koncentrere fokus på motivet (LK).

Wikipedia - Vignetting


0