Firmware opdatering til D3 og D300

Nikon lancerede primo juli en større opdatering af firmware til D3, der dermed ændrer versionsnummer til 2.0. For D300 er der tale om en lille rettelse og frmware versionsnummeret ændres derfor kun til 1.0.3. Det er både firmware A og B der skal opdateres i begge kameraer.
Den primæe forbedring hos D3 er at autofokusfunktionen samt den automatiske indstilling af hvidbalancen er blevet forbedret. Desuden er der rettet 17 andre områder i firmwaren for D3.
D300 har fået rettet en fejl ved batteriindikatoren, der i sjældne tilfælde blinker under optagelsen, uanset batteriniveauet (LK).

Disse firmware opdateringer finder du her hos Nikon Danmark.


0