Autofokus på D3 og D300

Nikon D3 og D300 er udstyret med et 51-punkter autofokus system "AF-system". Teknisk kaldet dette for Nikon's Multi-Cam 3500FX.

Der kan vælges mellem tre indstillinger på bagsiden af kameraet. Der er ikke sket nævneværdige ændringer i designet af disse knapper fra D200 til D300 (se foto):


1) Enkeltpunkts-AF (Single-point AF)
2) Dynamisk AF (Dynamic-area AF)
3) Autoområde-AF (Auto-area AF)

Enkelpunkts-AF er den mest nøjagtige fokus metode og er velegnet til statiske motiver. Man vælger et fokuspunkt manuelt. Er f.eks velegnet til portræt- og markrofotografering. Fungerer i de to automatiske fokusmetoder ((S) Single-servo AF og (C) Continuous-servo AF).

Dynamisk AF er en funktion, der kan programmeres til 4 forskellige indstillinger med henholdvis 9-, 21- og 51-fokuspunkter samt 51-fokuspunkter med 3D-sporing (mere om dette senere). Når kameraet er indstillet til (C) Continuous servo AF og et fokuspunkt er valgt manuelt, så benyttes de omkringliggende fokuspunkter til at beregne ny fokus, når motivet forlader det oprindelige fokuspunkt. Er kameraet indstillet til (S) Single-servo AF, så vil kameraet fortsætte med kun at fokusere i det første fokuspunkt. Hvornå skal man så anvende 9-,21- eller 51-fokuspunkter?Meget generelt kan man sige, at et 9-punkts fokusområde er velegnet til at følge motiver i bevægelse - f.eks. en sportsudøver - og hvor baggrunden er varieret og fyldt med mulige forstyrrende objekter - rent fokusmæssigt. Er motivet mere isoleret i billedfeltet, f.eks. en blomst med en blå himmel som baggrund, så er 21- eller 51-fokuspunkter velegnet alt afghængig af hvor meget motivet fylder i billedrammen.

En spændende nyhed i D3 og D300 er den såkaldte 3D-sporing (3D-tracking). Når udløserknappen trykkes ned halvvejs, så registrerer kameraet farverne i området omkring fokuspunktet og denne information gennem i kameraet. Når så motivet pludselig fjerner sig fra fokusounktet - f.eks. hvis man følger en tennisspiller, så anvendes den gemte farveinformation til hurtigt at udvælge et nyt fokuspunkt. Derfor er denne teknik heller ikke specielt anvendelig hvis motivet har samme farve som baggrunden eller hvis motivet ikke fylder specielt meget i billedfeltet.
Fungerer kun under (C) Continuous servo AF!

Autoområde-AF er et "smart" system, der selv vælger motiv og fokuspunkt! Hvis der anvendes G eller D objektiver, kan kameraet adskille ansigter / personer fra baggrunden.

Gå ind i "Bruger Indstilningsmenuen" (Custom Setting Menu), vælg (a) Autofokus og dernæst (a3) Dynamisk AF-område for at angive hvordan det dynamiske fokusareal skal fungere.
0